Ζησιάδης Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. εξειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων τεχνικών έργων, σε θέματα αδειοδοτήσεων Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας καθώς και στους τομείς ανάπτυξης & διαχείρισης ακινήτων.

Στα πλαίσια της πολυετούς λειτουργίας της εταιρείας, έχει αναπτυχθεί μια ομάδα μελέτης πληθώρας ειδικοτήτων με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και την οργάνωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων διαδικασιών. Ταυτόχρονα, έχει δημιουργηθεί ένα πλούσιο δίκτυο συνεργατών που μπορεί να υποστηρίξει πληθώρα αντικειμένων, ενώ λόγω του πλούσιου portfolio έργων έχει αναπτυχθεί η ικανότητα οργάνωσης και συντονισμού πολλών ομάδων εργασίας με προτεραιότητα πάντα την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη διασφάλιση του ποιοτικού αποτελέσματος.

Ζησιάδης Αναστάσιος & ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρεις μελέτες τεχνικών έργων – Τοπογραφικές, Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Οικονομοτεχνικές, Περιβαλλοντικές, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής τους. Αναλαμβάνει ανακαινίσεις χώρων μελετώντας τις ιδιαιτερότητες τους και προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις από τεχνική και οικονομική πλευρά. Φέρνει σε πέρας την έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικά κτίρια, άδειες που αφορούν αλλαγή χρήσης, άδειες μικρής κλίμακας, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Η παρακολούθηση και η κατασκευή δημόσιων έργων καλύπτει σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας, καθώς αποτελεί τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται από το 1991 ως κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΚ Δ’ τάξεως, σε συνεργασία με άλλες τεχνικές εταιρείες.

Περαιτέρω τομείς που έχει ασχοληθεί η εταιρία αποτελούν οι διαδικασίες ελέγχου των κατασκευών κτηρίων όπως ορίζονται από τους νόμους Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017, η επίβλεψη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς και η έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου κ.λπ.

Βασικός τομέας δραστηριοτήτων με μεγάλη τεχνογνωσία αποτελεί επίσης αυτός των τηλεπικοινωνιών και των αδειοδοτήσεων Σταθμών Βάσης Τηλεφωνίας υφιστάμενων και νέων, σε συνεργασία με εταιρείες όπως οι COSMOTE, VODAFONE, ΟΤΕ, WIND, DIGEA και ΕΡΤ ενώ έχει συνεργασία σε διάφορους τομείς και με τις εταιρείες ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ, ΟΤΕ ESTATE και ΕΥΔΑΠ. Η διαρκής ανάπτυξη και εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών πιστοποιείται με EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και EN ISO 27001:2013.

Scroll to Top