Τομείς δραστηριότητας

Μελέτες - Επιβλέψεις Ζησιάδης Αναστάσιος

Μελέτες - Επιβλέψεις

Η τεχνική εταιρία αναλαμβάνει πλήρεις μελέτες τεχνικών έργων - Τοπογραφικές, Αρχιτεκτονικές, Στατικές, Ηλεκτρομηχανολογικές, Οικονομοτεχνικές, Περιβαλλοντικές, καθώς και την επίβλεψη της κατασκευής τους.

Κατασκευ'ες - Ανακαινίσεις Ζησιάδης Αναστάσιος

Κατασκευές - Ανακαινίσεις

Πλήρης κατασκευή κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και χώρων συνάθροισης κοινού (ξενοδοχείων, εκθεσιακών χώρων κλπ, βιομηχανικών χώρων, ειδικών κατασκευών από το αρχικό στάδιο των εκσκαφών μέχρι την πλήρη αποπεράτωσή της.

Τα έργα εκτελούνται ακολουθώντας πιστά τις μελέτες τηρώντας τον προϋπολογισμό, τις προδιαγραφές ποιότητας και τα χρονοδιαγράμματα.

Η τεχνική εταιρία αναλαμβάνει επίσης ανακαινίσεις χώρων μελετώντας τις ιδιαιτερότητες τους και προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις από τεχνική και οικονομική πλευράς.

Ανάπτυξη ακινήτων Ζησιάδης Αναστάσιος

Ανάπτυξη ακινήτων

Εξεύρεση ακινήτων προς αξιοποίηση, εκτίμησή τους, σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση τους και διαδικασία διαπραγματεύσεως για την πώλησή τους.

Έκδοση αδειών Ζησιάδης Αναστάσιος

Έκδοση αδειών

Η ίδια η τεχνική εταιρία αλλά και δίκτυο συνεργατών ανά την Ελλάδα αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας την έκδοση αδειών για κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια, άδειες που αφορούν αλλαγή χρήσης, άδειες μικρής κλίμακας, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις Ζησιάδης Αναστάσιος

Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις

Τακτοποίηση και Νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών με την ισχύουσα νομοθεσία υποδεικνύοντας τον καλύτερο τρόπο για τα ελάχιστα πρόστιμα (Ν.3843/2010, Ν.4014/2011, Ν.4178/13, Ν.4495/2017) και τις περισσότερες δόσεις καθώς και βεβαιώσεις μηχανικού οι οποίες είναι απαραίτητες για την μεταβίβαση των ακινήτων.

Εκτιμήσεις - Πραγματογνωμοσύνες Ζησιάδης Αναστάσιος

Εκτιμήσεις - Πραγματογνωμοσύνες

Υλοποίηση πραγματογνωμοσιών και εκτιμήσεων με βάση την πλούσια εμπειρία στον τομέα αυτό των στελεχών της τεχνικής εταιρίας.

Σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας Ζησιάδης Αναστάσιος

Σταθμοί Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

Σύνταξη μελετών και εξασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων πανελλαδικά για όλο το φάσμα των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για την λειτουργία των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας.

Μελέτες και απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών για την πλήρη λειτουργία των Σταθμών Βάσης, δηλαδή Πολεοδομικές Εγκρίσεις, Εγκρίσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Αρχαιολογικές Εγκρίσεις, Εγκρίσεις σύμφωνα με τη Δασική Νομοθεσία, Άδειες λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών κ.λπ.

Επίσης, η τεχνική εταιρία κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και το προσωπικό για την κατασκευή των παραπάνω Σταθμών Βάσης.

Scroll to Top